Fiberpool® model Caribbean at Valencia, Sg.buloh (Faizal)